Je maandelijkse uitgavenstaat

Elke maand ontvang je een uitgavenstaat van de bank. Dit is een afrekening met een overzicht van alle aankopen die je de vorige maand hebt verricht met je krediet- of prepaidkaart. Afhankelijk van de afspraken met je bank ontvang je deze afrekening digitaal of per post.

Een uitgavenstaat bestaat uit een gedetailleerd overzicht van al je aankopen over een bepaalde periode. De begin- en einddatum van deze periode staan vermeld op het overzicht.

 

Daarnaast vermeldt het overzicht bij elke aankoop:

  • De naam van de handelaar waar de aankoop is verricht. Het gebeurt wel eens dat deze naam verschilt van de winkel, het restaurant of de webshop waar je afgerekend hebt waardoor je de naam niet meteen herkent. Dit hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat het om een fout gaat. In de rubriek Je hebt vragen bij een aankoop vind je meer informatie en handige tips hierover.
  • De aankoopdatum. Dit is de datum waarop de aankoop is verricht. Dit wordt ook wel de transactiedatum genoemd.
  • De boekingsdatum, namelijk de datum waarop de aankoop verwerkt werd in de betalingssystemen. In sommige gevallen is deze datum aanzienlijk later dan de aankoopdatum.
  • Het bedrag in een andere valuta als de aankoop verricht werd in een andere munt dan de euro. In dit geval is ook de wisselkoers vermeld die gebruikt werd voor de conversie naar euro. Zie de rubriek Kosten voor gebruik van je kaart voor meer informatie met betrekking tot de gebruikte wisselkoers en de eventuele kosten die gepaard gaan met aankopen in andere valuta.
  • Het bedrag in euro.
  • De bijkomende kosten voor een geldopneming aan een betaalautomaat of in een wisselkantoor. Zie de rubriek Kosten voor gebruik van je kaart voor meer informatie over de extra kosten die gepaard gaan met een geldopneming.

 

Een uitgavenstaat voor een kredietkaart zal ook vermelden welk bedrag je dient te betalen aan je bank. Dit kan de totale som van al je aankopen zijn of een deel ervan.

De exacte modaliteiten worden bepaald door de voorwaarden van je kaart. Raadpleeg de website van je bank voor meer informatie hierover.